Sečenje kablova

SEKAČI I ALATI ZA SEČENJE KABLOVA / RASHODOVANJE

Zašto izabrati Edilgrappa sekač kablova

BEZ ŠTETNOG DIMA KOD SEČENJA PLASTIKE

Hladno sečenje sa Edilgrappa sekačima kablova, ne generiše štetna isparenja, i pravi vrlo nizak nivo buke u radnom okruženju.

MANJE RIZIKA SA HLADNIM REZANJEM

Hladno sečenje ima skoro nulto stvaranje varnica, u poređenju sa uobičajenim tehnologijama rezanja. Sprečava se stvaranje štetne prašine i isparenja od pregrevanja ostataka sagorevanja.

SMANJENJE NEZGODA NA RADNOM MESTU

Manje varnica, manje problema u radu i mogućnost korišćenja bez produžnih kablova na licu mesta: eliminiše rizik od nesreća prouzrokovanih poteznom testerom!

BENEFITI NAŠIH PROIZVODA

KVALITET ``MADE IN ITALY``

Proizvođači od 1977

SPECIJALIZOVANI POST-PRODAJNI SERVIS

Na raspolaganju je direktna asistencija kod popravki i održavanja svih Edilgrappa proizvoda

ZA ČESTU UPOTREBU

Hidraulična rešenja na 700bar deklarisanom pritisku

Kontaktirajte nas za više informacija

Da li vam je potrebna pomoć da nađete odgovarajući proizvod?

    Politika privatnosti za zaštitu ličnih podataka
    * I explicitly consent to the processing of personal data
    I authorize Edilgrappa Srl to send advertising material
    * Zvezdica označava podatke koji su obavezni